Home » Diktátová olympiáda (DOL) 2019

Diktátová olympiáda (DOL) 2019

Mestské kolo Diktátovej olympiády sa uskutočnilo 16. 4. 2019 v priestoroch našej školy, kde sme privítali 35 súťažiacich, ktorí sa rozhodli zmerať si sily v pravopise. Súťažiaci boli rozdelení do dvoch kategórií. I. kategóriu tvorili žiaci 6. a 7. ročníka, II. kategóriu tvorili žiaci 8. a 9. ročníka.

V prvej kategórii sa zo 17 súťažiacich postavili na popredné stupienka nasledovní žiaci:

1.m – Novosádová, Ronja – OG A. Vrábla Levice

2.m –  Mederlyová, Mária – ZŠ A. Kmeťa Levice

3.m. – Benčová, Radka –     KSŠ sv. Vincenta de Paul Levice

V druhej kategórii sa z 18 súťažiacich umiestnili na prvých troch miestach nasledovní súťažiaci:

1.m. – Počajiová, Daniela – OG A. Vrábla Levice

2.m. – Ondíková, Danica – ZŠ, Pri Podlužianke 6, Levice

3.m. – Plechová, Zuzana  –  OG A. Vrábla Levice

Okrem toho sa pani učiteľky a páni učitelia mohli zúčastniť seminára s PhDr. PaedDr. Martinom Bodisom, PhD., z Katedry slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre, s ktorým si mohli aj podiskutovať o slovenskom jazyku a inšpirovať sa novými metódami vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry. Seminár sa uskutočnil v rámci projektu KEGA č. 043UKF-4/2018 Jazyk ako text. Vysokoškolský učebný materiál z praktickej štylistiky a didaktiky slovenského jazyka.

Ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť na tejto súťaži, umiestneným gratulujeme a veríme, že sa takto o rok znovu stretneme.

Poznámka.

Výsledkovú listinu si môžete pozrieť tu: Výsledková listina