Home » Didaktické hry

Didaktické hry

Dňa 26. júna 2018 sa na našej škole uskutočnili didaktické hry pre žiakov prvého stupňa.
Žiaci postupne prechádzali rôznymi stanovišťami, na ktorých si overovali už získané vedomosti počas školského roka. Zároveň však nadobúdali nové poznatky, ktoré určite využijú pri štúdiu vo vyšších ročníkoch, ale aj v bežnom živote.
Stanovištia boli zamerané na:
– CIVILNÚ OCHRANU
– ZDRAVOTNÚ PRÍPRAVU
– POHYB A POBYT V PRÍRODE A JEJ OCHRANU
– DOPRAVNÚ VÝCHOVU
– VÝCHOVU K BEZPEČNÉMU SPRÁVANIU

Triedne učiteľky