Deň Zeme

Minulý týždeň sme si pripomenuli sviatok, ktorý oslavuje naša planéta. 22. apríl je Svetový deň Zeme, ktorý sa začal oslavovať pred 50 rokmi. Cieľom tohto dňa je uvedomenie si, že sa o ňu máme starať a vážiť si jej dary,  lebo Zem je len jedna…

Žiaci prvého stupňa v priebehu týždňa oslavovali tento sviatok pestrými aktivitami. 1. A trieda  tento deň prežila s ekologickými hrami a tiež priam umelecky, keď tvorili Landart s využitím prírodného materiálu. 1. B trieda počas dňa vypracovala pracovné listy s úlohami danej tematiky, skladali puzzle, riešili tajničky, maľovali pojmovú mapu a recyklovali odpad. V  1. C triede sa učili separovať odpad, vytvorili plagát a pozreli si video. Žiaci II. A triedy si preskúšali svoje vedomosti z  ochrany životného prostredia. Deti v pracovných listoch hravou formou získali potrebné vedomosti o environmentálnych témach, ako aj nástrahách negatívneho dopadu na našu Zem. Žiaci 2. B triedy si urobili triednu záhradku. V 2. C triede formulovali blahoželanie pre Zem k jej sviatku, štylizovali,  čo všetko by jej zaželali k dlhému životu a vytvorili pekné plagáty. V 3. A triede prebehli súťaže s environmentálnou tematikou a tvorba spoločnej výtvarnej práce – Plagát pre záchranu našej planéty. V III. B triede sa uskutočnilo sadenie hrášku, čo oživilo aj  okenné parapety a spoločne vytvorili veľký strom, ktorý namiesto listov má zelené srdiečka s vetami, ako každý z nás  môže prispieť k ochrane našej Zeme. Žiaci 4. A triedy si pripomenuli Deň Zeme sadením žitka. Touto zelenou rastlinkou si vyzdobia prostredie triedy a zároveň budú pozorovať, čo rastlina pre svoj rast potrebuje. 4. B trieda na výtvarnej výchove maľovala Zem,  spoznávali jej krásy cez lúčne rastliny a v pracovnom liste z matematiky počítali príklady týkajúce sa šetrenia energie – voda, elektrina v triede.

Deň Zeme máme za sebou, ….  žime ale i ďalej tak –  malí i veľkí, aby sme boli slušnými  a dobrými návštevníkmi, že by sme svojim nasledovateľom odovzdali planétu ZEM zveľadenú, nie zdevastovanú!