Home » Deň vody – aktivity v I. oddelení ŠKD

Deň vody – aktivity v I. oddelení ŠKD

Už tradične je 22. marec Svetovým dňom vody, a keďže bez tejto vzácnej tekutiny by nebol život možný, snažíme sa na to upozorňovať vždy, keď sa vyskytne príležitosť.

O tom, aká je voda dôležitá sa presvedčili aj žiaci 1.A triedy v ŠKD – mali pripravené v triede 3 stanovištia, kde sa dozvedeli zaujímavé informácie o vode. Robili sme si  pokus s vodou, vytvorili sme morské akvárium a na záver spoločný plagát.

Svetový deň vody splnil svoj účel a my môžeme len veriť, že bude čistá voda pre nás i naďalej samozrejmosťou.

pani vychovávateľka a žiaci 1.A triedy