Home » Deň otvorených dverí sa blíži…

Deň otvorených dverí sa blíži…

Žiaci z V.A si počas týždňa spríjemnili hodinu techniky v novej kuchynke a upiekli chutné medovníky . Svojou snahou tak prispeli k príprave na náš blížiaci sa veľký deň.

Všetci sa už veľmi tešíme.

Mgr. B. Borošová