Home » Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

Brány našej školy sa dokorán otvorili  26.3. 2019 pre všetkých predškolákov, ich rodičov, ako aj pre širokú verejnosť.

V tento deň mali všetci návštevníci možnosť nahliadnuť do priestorov školy a stať sa priamymi účastníkmi vyučovacieho procesu. Popri vyučovaní si deti užili skvelú zábavu. V telocvični si zacvičili a vyskúšali si lezenie na horolezeckej stene. V tvorivých dielňach sa realizovali všetky šikovné rúčky a o veselú atmosféru sa postaral ŠAŠO ROMAN.

Ďakujeme  rodičom a deťom za návštevu a všetkých srdečne pozývame na slávnostný zápis do prvého ročníka ZŠ, ktorý sa uskutoční 26.4. 2019 od 14,00 hod. do 18,00 hod. a 27.4. 2019 od 8,00 hod. do 12,00 hod.

Kolektív pedagógov KSŠ sv. Vincenta de Paul