Deň matiek

MAMA – slovo tak krátke, milé a láskavé. Slovo, ktoré sa každé dieťa naučí ako prvé. Mama má len jedno srdce, v ktorom je však dosť miesta pre lásku, ktorú môže prijímať či rozdávať všetkým, ktorí o ňu stoja. Má len dve ruky, ale objíma všetkých. Lásku, ktorú nám dáva a celý život rozdáva plným priehrštím, prijímame s takou samozrejmosťou ako každodenný chlieb. Matka nás učí milovať sa navzájom, všímať si ľudí okolo seba, nebyť ľahostajným voči ich bolestiam. Učí nás prijímať premeny v prírode i v živote. Taká je naša drahá mama, ktorá vie nekonečne ľúbiť.

Všetci však máme jednu spoločnú mamu, ktorá nás ochraňuje a sprevádza každý náš krok, môžeme sa na ňu obrátiť v každej ťažkosti aj radosti, je to matka všetkých matiek – Panna Mária.

Našou druhou mamou je pani učiteľka v škole. Je trpezlivá, láskavá, snažiaca sa pripraviť nás do života a odovzdať nám všetko, čo budeme potrebovať.

Preto vám ku Dňu matiek želáme veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania, pokojný a dlhý život, naplnenie všetkých vašich snov a nádejí. Prajeme vám, aby ste vždy mali koho pohladiť a aby mal kto pohladiť vás. Aby ste milovali a boli milované. Aby ste nikdy nemali dôvod pre slzy, ale len pre úsmev. Aby vás po celý život ochraňovala a sprevádzala Panna Mária. Aby ste rozsievali teplo, nehu, krásu a ženské dobro. Aby ste obohatili túto zem o dobrých a statočných ľudí. Aby ste naučili svet milovať a nie nenávidieť. Aby ste boli istotou vašich domovov a rodín, aby ste boli hrdé na to, že ste matky.

Všetky mamičky, babičky, pani učiteľky a kolegyne, prežite túto sviatočnú nedeľu v kruhu svojich detí s úsmevom. Posielame vám pozdrav v podobe videa.

ĎAKUJEME.

https://www.facebook.com/VincentLevice/videos/526175241330752/