Home » Deň dopravnej výchovy, projekt Krížom krážom po cestičke

Deň dopravnej výchovy, projekt Krížom krážom po cestičke

Dňa 26.06.2018 sme v našej škole uskutočnili Deň dopravnej výchovy. Zúčastnili sa deti z materskej školy, základnej školy a privítali sme aj verejnosť z blízkeho okolia. Zo školského dvora sa stalo dopravné ihrisko, na ktorom deti spoznávali dopravné značky, stali sa účastníkmi cestnej premávky, obliekli si reflexné prvky, jazdili na kolobežkách, dodržiavali pravidlá cestnej premávky, rešpektovali semafor, vyskúšali riadiť križovatku ako policajti a snažili sa jazdiť bezpečne. V týchto aktivitách budeme pokračovať aj v ďalších rokoch. Ďakujeme

Nitrianskemu samosprávnemu kraju za spolufinancovanie projektu: Krížom krážom po cestičke.