Home » Ďakovný list od adoptovaných detí našej školy

Ďakovný list od adoptovaných detí našej školy

Milý sponzor!

Chceli by sme sa vám veľmi pekne poďakovať za všetko, čo pre nás robíte. Ďakujeme vám za finančný dar. Veľmi sme sa zlepšili v našich štúdiách, pretože vy nám veľmi pomáhate so školskou uniformou, školskými poplatkami a stravovaním v škole. Veríme, že sa budeme s vašou pomocou aj naďalej  zlepšovať v štúdiu v novom školskom roku.  Ešte raz ďakujeme vám.

Nech vás Pán požehnáva.

S pozdravom                    

Calisto Induli a Angela Loreen Otsieno