Home » Čo všetko sme stihli v II.B od septembra 2017 do júla 2018

Čo všetko sme stihli v II.B od septembra 2017 do júla 2018

Na začiatku šk.roka k nám pribudla nová spolužiačka, a tak nás bolo spolu 22. Už v septembri sme sa v Tekovskej knižnici v Juniore zapojili do súťaže Čítam, čítaš, čítate. Čitateľskú gramotnosť sme rozvíjali aj čítaním časopisu REBRÍK a povestí o Slovensku na hodinách Regionálnej vlastivedy.

V októbri sme si Týždeň zdravej výživy spestrili  nielen zdravým jedálničkom, ale aj novými vedomosťami,

ktoré sme nadobudli pri projektových aktivitách. Mali sme aj Deň jablka, kedy sme celý deň trávili zážitkovým učením. Podobné dni boli aj Deň vody a Deň Zeme.

Počas Medzinárodného dňa školských knižníc sme modelovali vesmír na počesť našej veľkej osobnosti M. R. Štefánika pričom sme navštívili aj park, ktorý nosí hrdo jeho meno a položili kytičku k jeho soche.

V triede sme privítali aj našich kamarátov z MŠ Perecká, s ktorými sme vyrábali pekné jesenné dekorácie.

Spolupracovali sme aj s CPPaP a besedovali na zaujímavé témy.

Zapojili sme sa aj do výtvarnej súťaže k výročiu Fatimských zjavení a v diecéznom kole  sme získali do triedy 1. aj 2. miesto. Ďakujeme: Mareček, Martinka a Ninka!

V decembri nás čakal Deň radosti  na ktorý sme sa veľmi tešili, pretože u nás si každý mohol vyzdobiť svoj medovníček. A tak sme si krásne vyzdobili triedu, aby sa počas najkrajších sviatkov v roku páčila nielen nám, ale všetkým ktorí do nej vstúpia.

Fašiangy sme oslávili karnevalom a bohatou tombolou.

Na Deň otvorených dverí bolo u nás naozaj veselo. Učili sme sa o včielkach. P.učiteľka pripravila množstvo pomôcok medzi ktorými nechýbali ani úle, ktoré nás i našich hostí najviac zaujali.

Mali sme aj pekný výlet v  Nitre, kde sme navštívili staré divadlo a pozreli si trošku strašidelnú rozprávku Kráska a zviera.

Počas šk. roka sme radi súťažili a zapájali sa do všetkého, čo nám ponúkli.

Z matematických súťaží to boli Všetkovedko, Maxík, Matematický klokan.

Z literárnych Šaliansky Maťko – Ninka, 2.miesto, Emka, 3.miesto. Hviezdoslavov Kubín, A Slovo bolo u Boha – Mareček, 3.miesto.

Spevácke: Slávik Slovenska –  Ninka, 1.miesto.

Športové: Bavme deti športom – Samko Valkovič 3. miesto v krajskom kolo.

Výtvarné: Zdravé Levice, Autobus očami Levíc, knieža Svätopluk.

Pri  dennodenných  povinnostiach  sme stihli nacvičiť pre naše maminky pekný tanček s balónmi a na Deň matiek im ho s láskou darovali.

Náš Deň detí sme si pozreli šermiarov a v kine peknú rozprávku.

V júni sa v areáli školy uskutočnili didaktické hry a dopravná výchova, ktoré sme absolvovali po jednotlivých stanovištiach. Bolo to naozaj poučné.

Koniec šk. roka sa blížil, a preto sme si s p. učiteľkou vymysleli výlet, kde sa spolu rozlúčime. Strávili sme ho na neďalekej Žuhračke aj spolu s niektorými rodičmi. Cítili sme sa veľmi dobre. Športovalo sa, opekalo, prezreli sme si horu i streľbu poľovníkov i zaspievali ľudovky pri harmonike Sofinkinej starkej.

Posledný týždeň sme boli všetci ocenení peknou knižkou z rúk p.riaditeľky  za celoročné úsilie a niektorí  aj za zber papiera a účasť v súťažiach.

 

Dovidenia škola a nech prázdniny strávime v zdraví a rodinnej pohode. Tak nám Pán Boh pomáhaj!

 

Trieda II.B.