Čitateľská súťaž „Čítalkovia“

V 1.C triede sa mesiac pred prázdninami začala veľká triedna čitateľská súťaž „Čítalkovia“. Po písaní a čítaní jednotlivých písmen, nasleduje obdobie, kedy sa žiaci stále viac a viac zdokonaľujú v čítaní. A na to slúži aj naša súťaž. Žiaci si obsah prečítaných stránok si podrobne zaznamenávajú do čitateľských zápisníkov, ilustrujú príbehy a zapisujú krátky dej. Na konci súťaže pre všetkých čitateľov čaká i odmena, ktorá je stále ukrytá v krabiciach. Deti si ich mohli len chytiť, aby vedeli že tam niečo je. Ale čo, to sa dozviete spolu s nimi až o mesiac na vyhodnotení súťaže. Čítanie nemá byť pre deti záťažou, ale zábavou. Je dôležité, aby si ku knihe vybudoval vzťah každý jeden človek, pretože ako povedal i  J. A. Komenský: „Kto sa chce stať vzdelaným, musí nad zlato vážiť si knihy.“