Home » Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka

Celoštátne testovanie piatakov z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika dopadlo na našej škole s vynikajúcim výsledkom.

Naši piataci dosiahli zo slovenského jazyka lepší výsledok o 6,7 % ako národný priemer. V matematike sme boli lepší o 7,7 % ako celoštátny priemer.

Veľké poďakovanie patrí žiakom piatych tried, učiteľom slovenského jazyka a matematiky na 1. stupni ZŠ a v 5. ročníku.