Šaliansky Maťko

Aj tento rok sa u nás konala recitačná súťaž Šaliansky Maťko. Žiaci sa s vervou pustili do hľadania, študovania a učenia sa povestí. Pri recitovaní nás preniesli do tajomných zákutí slovenských hradov a zámkov, ale aj do hôr plných stratených pokladov.  Popasovali sme sa so strašnými príšerami, spoznávali sme históriu našich miest a pôvod erbov. Súťaže sa zúčastnili žiaci 2. až 7. ročníka vo výdatnom množstve.

Všetky príbehy a ich prednesy boli očarujúce, ale víťaz môže byť vždy len jeden.

Tohtoročnými víťazmi sú:

I.kategória

  1. miesto – Lenka Palkovičová
  2. miesto – Petronela Šinková
  3. miesto – Tajana Struhárová

II.kategória

  1. miesto – Miriama Polerecká
  2. miesto – Juraj Hudec
  3. miesto – Michaela Chládková

III.kategória

  1. miesto – Rebeka Vargová
  2. miesto –  Sofia Pechová

Víťazom držíme palce v obvodnom kole 😊

Školské kolo Dejepisnej olympiády

Tesne pred vianočnými prázdninami prebehlo na škole školské kolo Dejepisnej olympiády. Témou 14. ročníka sú pamiatky UNESCO na Slovensku.

Celkovo sa školského kola zúčastnilo 24 žiakov. Najviac v kategórii C – žiaci 9. ročníka.

Výsledky boli nasledovné:

Kategória F – 6. ročník

1. miesto – Sofia Sklenková, 6. B

2. miesto – Rebeka Horňáková, 6. A

3. miesto – Vivien Berkešová, 6. B

Kategória E – 7. ročník:

1. miesto – Sofia Pechová, 7. A

2. miesto – Merry Ivett Čankyová, 7. A

3. miesto – Viktória Šmondrková, 7. B

Kategória D – 8. ročník:

1. miesto – Nina Földesiová, 8. B

2. miesto – Lilien Riese, 8. B

3. miesto – Júlia Mizeráková, 8. A

Kategória C – 9. ročník:

1. miesto – Sebastián Kopernický, 9. B

2. miesto – Viktória Bôžiková, 9. B

3. miesto – Laura Magátová, 9. B

Žiaci umiestnení na prvých dvoch miestach postupujú do okresného kola. Všetkým zúčastneným ďakujeme, víťazom blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.

Zároveň chceme poďakovať všetkým vyučujúcim, ktorí žiakov pripravovali a aj naďalej pripravujú.

Geografická olympiáda

Učitelia našej základnej školy pravidelne zapájajú žiakov do predmetových olympiád a súťaží. Nie je to inak ani v tejto zložitej pandemickej dobe.

Jednou z olympiád, ktoré sa uskutočnili v posledných týždňoch, je aj Geografická olympiáda, ktorá v tomto školskom roku má už jubilejný 50. ročník. Školské kolo prebehlo online formou a celkovo úlohy riešilo 47 žiakov 5. – 9. ročníka.

V kategórii G (5. ročník)  súťažilo 15 žiakov – z toho 10 sa stali úspešnými riešiteľmi.

Na prvých troch miestach skončili nasledovní žiaci a vybojovali si aj postup do okresného kola:

1. Filip Buda – 5. A

2. Leo Kubáň – 5. B

3. Juraj Hudec – 5. A

V kategórii F (6. a 7. ročník) bolo zapojených 15 žiakov – z toho 12 sa stali úspešnými riešiteľmi školského kola. V okresnom kole nás budú reprezentovať umiestnení na prvých troch miestach:

1. Lilien Jakubisová – 7. A

2. Diana Mérésová – 7. B

3. Sofia Pechová – 7. A

V kategórii E (8. a 9. ročník) úlohy riešilo 17 žiakov – úspešnými sa stali 16 žiaci. Na stupňoch víťazov skončili a do okresu postupujú:

1. Nina Földesiová – 8. B

2. Roman Köteles – 8. A

3. Jakub Majchrák – 8. A

Všetkým zúčastneným žiakom za reprezentáciu školy a prezentáciu svojich znalostí ďakujeme, víťazom blahoželáme a držíme im palce v okresnom kole.

Chceme sa poďakovať pani učiteľke Veronike Imre a pánovi učiteľovi Milošovi Harmadymu za prípravu žiakov na túto olympiádu.

Na záver by sme sa chceli poďakovať p.zástupcovi B.Bányimu.