Archív pre kategóriu 'Nezaradené'

Návšteva predškolákov v našej škole…

V rámci spolupráce medzi našou ZŠ a materskými školami, k nám vo štvrtok 29.11. zavítali šikovní a zvedaví predškoláci z MŠ Vansovej. Vyskúšali si, aký je to pocit naučiť sa niečo nové vo veľkej škole. Po úvodnom privítaní putovali do rozprávkového lesa a vypočuli si príbeh o zvieratkách, ktoré sa musia o seba postarať, aby prežili dlhú zimu. V tvorivej dielničke si vytvorili
Čítať viac…

Aký bol školský rok 2017/2018 pre triedu 3. A ?

Tento školský rok bol pre našich tretiakov o zvykaní si. Dostali novú triednu pani učiteľku , pribudlo im viac učiva a mnoho iného – nového , na čo si museli zvyknúť. Bolo úžasné celý rok sledovať, ako sa snažia a všetko zvládajú veľmi dobre. Okrem učenia a pripravovania sa do školy , sa mnohí z triedy zúčastňovali aj rôznych súťaží. Napríklad literárne súťaže , športové
Čítať viac…

Deň dopravnej výchovy, projekt Krížom krážom po cestičke

Dňa 26.06.2018 sme v našej škole uskutočnili Deň dopravnej výchovy. Zúčastnili sa deti z materskej školy, základnej školy a privítali sme aj verejnosť z blízkeho okolia. Zo školského dvora sa stalo dopravné ihrisko, na ktorom deti spoznávali dopravné značky, stali sa účastníkmi cestnej premávky, obliekli si reflexné prvky, jazdili na kolobežkách, dodržiavali pravidlá cestnej premávky, rešpektovali semafor, vyskúšali riadiť križovatku ako policajti a snažili
Čítať viac…

List od nášho adoptovaného chlapca Callista Christiana z Kene

 

iBobor

V dňoch  od 6. novembra  do 10. novembra  2017 sa žiaci našej školy zapojili do online informatickej súťaže Ibobor. Hlavným cieľom súťaže je podpora záujmu o IKT u všetkých žiakov. Úlohy boli zamerané na logiku, kombinatoriku, jednoduché programovanie. Symbolom je usilovný, inteligentný bobor. Do súťaže sa zapojilo 80 žiakov II.stupňa základnej školy.   Úspešnými riešiteľmi v kategórii BOBRÍK  sa stali:   Lucia Földesiová                    5.A            
Čítať viac…

Blahorečenie Titusa Zemana

Titus Zeman, salezián kňaz, mučeník Titus Zeman sa narodil 4. januára 1915 vo Vajnoroch. V detstve býval často chorý. Po tom, ako sa v desiatich rokoch na príhovor Panny Márie Sedembolestnej náhle uzdravil, rozhodol sa stať sa kňazom. Rodina napokon predala malé pole, pomohli aj niektorí dobrodinci a podporovali Titusa počas rokov štúdií na ceste ku kňazstvu. Dňa 6. augusta 1932 zložil prvé
Čítať viac…