Úspechy našich recitátorov

Dôkazom toho, že žiaci našej školy vedia podať naozaj skvelé výkony, je aj úspech víťazov školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v obvodnom kole. Hoci sa tejto súťaže nezúčastnili fyzicky, online nahrávky ich recitácie mali v porote veľký úspech.

V I. kategórii sa na 2. mieste v prednese prózy umiestnila žiačka II. B triedy Lenka Palkovičová, na 2. mieste v prednese poézie žiak III. A triedy Jakubko Kaszanyoczký. V II. kategórii skončila žiačka V. B triedy Janka Kóšová na 1. mieste, s postupom do okresného kola.

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme, tešíme sa z ich úspechov a postupujúcej Janke držíme palce v ďalšom kole!

I.miesto v okrese a III. miesto v kraji vo WocaBee

Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul je víťazom okresného kola jazykového šampionátu s WocaBee!

Žiaci z triedy 4. A získali I. miesto v precvičovaní slovíčok v okrese Levice a 3. miesto v krajskom kole. 4. A sa stala okresnými WocaBee šampiónmi a krásne sa prebojovala svojou usilovnosťou a súťaživosťou až na 3. mieste v nitrianskom kraji. Žiaci získali okrem diplomu aj 25 % zľavu pre triedu 4. A.

Gratulujeme!

p. uč. Harmadyová

Najusilovnejšia trieda z okresu v učení slovíčok

Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul je víťazom okresného kola jazykového šampionátu s WocaBee!
Žiaci z triedy 4. A získali prvenstvo v precvičovaní slovíčok v okrese Levice a postúpili do krajského kola.

V pondelok 9. novembra sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenskej súťaže v učení cudzích jazykov s názvom Jesenný WocaBee šampionát.

V druhom ročníku súťaže v precvičovaní slovíčok medzi sebou  súperili žiaci od základných škôl až po gymnáziá, a to nielen na Slovensku, ale aj v susednej Českej republike.
Šampionát prebieha v aplikácii na učenie cudzích slovíčok WocaBee, ktorá funguje online, takže žiakom nebráni v súťažení ani dištančná forma výučby.
Na Slovensku aj v Českej republike je do súťaže zapojených približne 45 000 žiakov.

V našom okrese sa najusilovnejšími žiakmi v prvom kole súťaže stali žiaci triedy 4. A (p.uč. Harmadyová).
Počas prvého týždňa šampionátu získali v aplikácii skvelý výsledok – ich priemerný denný počet bodov (tzv. WocaPoints) na žiaka bol v okresnom kole až 1283!
Stali sa tak okresnými WocaBee šampiónmi a postúpili do krajského kola, ktoré prebieha tento týždeň od 17. do 20. novembra 2020.
Držme našim žiakom palce, aby boli úspešní aj naďalej a prebojovali sa svojou usilovnosťou až do Česko-slovenského finále Jesenného WocaBee šampionátu v decembri.


Info o súťažiwww.wocabee.app/sutaz
Info o aplikácii WocaBee www.wocabee.app 

Skvelé výsledky našich šikovných geografov

Dianka Méresová, Rebeka Vargová, Roman Köteles, Laura Kabáthová a Dano Hruškovic – toto sú naši najlepší geografi v tomto školskom roku.

Všetci z nich boli mimoriadne úspešní v geografických súťažiach – Geografická olympiáda a GQIQ.

Tak, ako sa im darilo ?

V okresnom kole GO úspešne reprezentovali našu školu a tešia nás najmä umiestnenia medzi úspešnými riešiteľmi. I keď smolná “zemiaková” medalia Rebeky Vargovej iste mrzí nielen ju. Tretie miesto jej ušlo o 1 bodík.  Potešením sú skúsenosti a výborné výsledky našich najmladších súťažiacich – piatačiek, ktoré nesklamali a sú prísľubom budúcich výborných umiestnení.

Okresná olympiáda sa konala 6. februára 2020 v Základnej škole Andreja Kmeťa v Leviciach.  Úlohy v jednotlivých kategoriách riešilo 8 žiakov  našej školy z ročníkov 5. – 9.

Úspešných riešiteľov, ktorí dosiahli viac ako 65 bodov bolo : 7

Poradie úspešných riešitelov v okresnom kole v jednotlivých kategóriách :

Kategória G – 5. ročník:

4. miesto:                    Rebeka Vargová             V.B                     81    bodov – ÚR

13. miesto:                  Diana Méresová             V.B                     71    bodov – ÚR

16. miesto:                  Laura Šuhalová               V.B                     68    bodov – ÚR

Kategória F – 6. a 7. ročník: 

19.         miesto:                  Lucia Földesiová      VII.A                  81 bodov –  ÚR

26.         miesto:                  Roman Köteles        VI.B                    77 bodov – ÚR

27.         miesto:                  Lukáš  Gudanek       VII.A                  73 bodov –  ÚR

Kategória E – 8. a 9. ročník:  

22.         miesto:                   Slávka Horňáková     VIII.A                69 bodov   – úspešná riešiteľka

Jednou z ďalších možností, ako vhodne zvyšovať záujem žiakov o geografiu je aj nová súťaž, ktorú ponúka MAPA Slovakia. Hoci názov súťaže znie pomerne „krkolomne“ GQIQ, u žiakov si získala obľubu predovšetkým netradičným prepojením geografického obsahu v online prostredí. Tento rok súťažilo v v tomto zápolení niekoľko šikovných geografov z našej školy, z ktorých 3 postúpili do krajského kola :

Diana Méresová  / V.A /

Roman Köteles    / VI.B /

Laura Kabáthová / 1. GsV /

V krajskom kole si počínali výborne, o čom svedčí 1. miesto Diany Méresovej a 2. miesto Laury Kabáthovej. Roman Köteles sa umiestnil na 5. mieste.

Naši žiaci a študenti sa tradične zapojili aj do podobnej online súťaže GO – kategória Z.

V tejto súťaži školu výborne reprezentoval gymnazista z 2. triedy Daniel Hruškovic. Po postupe do krajského kola aj tam patril medzi najlepších. Delil sa o 2.- 4. miesto s rovnakým počtom bodov s ostatnými dvomi študentmi. Ale aj to mu stačilo na postup do celoslovenského kola.

Všetkým našim úspešným geografom srdečne blahoželáme.

Majstrovstvá okresu v bedmintone žiakov a žiačok základných škôl

Dňa 17.10.2019 sa konali Majstrovstvá okresu v bedmintone žiakov a žiačok základných škôl. Za účasti 12 škôl okresu Levice naše družstvo bez zaváhania prešlo celým turnajom a získalo 1. miesto. Družstvo v zložení Samuel Hoare a Peter Kováčik si vybojovalo postup na Majstrovstvá Nitrianskeho kraja, ktoré sa uskutoční dňa 12.11.2019 v Šuranoch. Chlapcom blahoželáme a držíme palce na ďaľšom turnaji.