Home » Boj proti hladu

Boj proti hladu

Veľké ĎAKUJEME patrí Vám všetkým, ktorí ste prispeli na zbierku zakúpením si medovníka a takisto aj žiakom 7. a 9. ročníka, ktorí sa ochotne zhostili svojej úlohy – ochotou, pečením medovníkov a nakoniec ich predajom.

Vyzbierali sme krásnych 100 eur, ktoré boli odoslané na účet tejto zbierky.

p. uč. Harmadyová