#Bodkočiarka

10. september nie je len obyčajný deň, je to svetový deň prevencie samovrážd, ktorý sme si chceli pripomenúť aj my na našej škole. Nie je nám jedno, ako sa cítia ľudia okolo nás.

Okrem modlitieb sa žiaci 8. a 9. ročníka zapojili aj do kampane #bodkočiarka. Bodkočiarka je symbolom nádeje, odhodlania a pokračovania ísť ďalej pre ľudí, ktorí sa pokúsili o ukončenie svojho života. Znamená to, že ich život neskončil, ale pokračuje ďalej, pretože na nich záleží. Aj my chceme týmto gestom podporiť ľudí, aby sa nebáli vyhľadať pomoc a skúsili o ňu požiadať. 

default