Blokové vyučovanie telesnej výchovy u prváčikov – KORČUĽOVANIE

Aj ďalší týždeň sa v našej škole realizovalo netradičné vyučovanie Telesnej a športovej výchovy so zameraním na korčuľovanie. Tentoraz sa ho zúčastnili žiaci I.A a I. C triedy.
S veľkou radosťou a odvahou sa každý deň púšťali na ľad a pod vedením skúsených trénerov HK Levice získavali základy tohto krásneho športu.