Home » Biologický krúžok

Biologický krúžok

V tomto školskom roku sme sa my, niektorí žiaci 2. stupňa ZŠ, každý štvrtok poobede stretávali na biologickom krúžku, ktorý viedla p. učiteľka Katarína Vargová.

Na krúžku skúmame prírodu pod mikroskopom, poznávame a sledujeme organizmy v prírode ( areál školy, rybníky v Leviciach, okolie Pereca), robíme jednoduché pokusy, zbierame rastliny do herbára, lastúry a ulity mäkkýšov, fotíme vtáky a hmyz a iné aktivity. Keďže mnohí sa zapájame aj do biologických súťaží, tak počas krúžku sa na ne aj svedomite pripravujeme o čom svedčia aj naše úspechy v BIO olympiádach a súťažiach:

Laura Kabáthová 9.ročník – 4.m v celoslovenskej súťaži geológie

Lucka Földesiová 6.ročník – 4.m v okresnej súťaži Bio olympiády

Kamilka Gavurová 5.ročník – 10.m v okresnom kole zoológie

L. Földesiová, M.Földesi, L. Kabáthová – 4.m v oblastnom kole Mladí botanici.

V rámci krúžku sme nadviazali aj nové priateľstvá, spoznali spolužiakov z iných tried a tiež sa naučili, že prírodu treba nielen spoznávať, ale aj chrániť.

Lucka Földesiová 6.ročník

Peťka Pavličová 5.ročník