Home » BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA – postup do celoštátneho kola

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA – postup do celoštátneho kola

Dňa 16.4.2019 sa na Základnej škole A. Kmeťa Levice konalo okresné kolo 53. ročníka biologickej olympiády kategória E, ktorá pozostáva z nasledovných odborností: botanika, zoológia a geológia. Každý súťažiaci podľa jednotlivých odborností absolvoval písomný test, identifikáciu prírodnín a praktickú časť- kde sa hodnotila vlastná zbierka súťažiaceho z príslušnej odbornosti.

V odbornosti geológia žiačka Laura Kabáthová, 9.r. ako úspešný riešiteľ postúpila z 1. miesta na krajské kolo, ktoré sa konalo 7.5.2019 na Spojenej škole, Slančíkovej 2 v Nitre. Ako úspešný riešiteľ krajského kola postúpila z 1. miesta na celoštátne kolo, ktoré sa bude konať 12.-13. júna 2019 v Tatranskej Lomnici.

Našu školu reprezentovala aj žiačka Kamila Gavurová, 5. r. v odbornosti zoológia, ktorá sa stalaúspešným riešiteľom a v nemalej konkurencii si vybojovala krásne 10. miesto.

Dňa 25.4.2019 sa na Základnej škole A. Kmeťa Levice konalo okresné kolo biologickej olympiády kategória D (6. – 7. ročník).Každý súťažiaci absolvoval teoreticko-praktickú časť.

Našu školu reprezentovali žiačky Lucia Földesiová, 6.r., ktorá ako úspešný riešiteľ obsadila 4. miestoSlávka Horňáková, 7.r., ktorá ako úspešný riešiteľ obsadila 8. miesto.

Úspešným riešiteľom blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalších súťažiach.