Domov » Biologická olympiáda

Biologická olympiáda

Tak ako po iné roky, tak aj tento školský rok sa žiaci 5. až 9.ročníka mali možnosť zúčastniť vedomostnej olympiády z biológie. O prírodovedné súťaže je stále záujem, aj keď nepatria medzi najľahšie. Veď naučiť sa poznávať rôzne druhy rastlín, živočíchov, minerálov alebo hornín, vedieť ich latinské názvy, vzorce, ich vlastnosti a výskyt je určite náročné a vyžaduje si veľa úsilia zo strany žiakov.

V školskom kole súťažili nasledovní žiaci:

Kategória C – žiaci 8. a 9.ročníka:

Laura Kabáthová 8.A – úspešný riešiteľ (ÚR),  Amy Tomašovská 9.A – (ÚR)

– postup do okresného kola

Kategória D – žiaci 6. a 7.ročníka:

Sandra Habarová 7.A – (ÚR), Laura Lakatošová 7.A – (ÚR)

– postup do okresného kola

Radka Benčová 6.B – (ÚR), Marek Murcín 7.A – (ÚR), Marianna Trungelová 6.B – (ÚR)

Kategória E – Poznaj a chráň – žiaci 5. až 9.ročníka:

Botanika – Marianna Trungelová 6.B (ÚR)

Zoológia – Lucia Földesiová 5.A (ÚR)

Geológia – Laura Kabáthová 8.A (ÚR)

– postup do okresného kola

Okresné kolo:

Kategória C: Laura Kabáthová 8.A – 6.miesto (ÚR),  Amy Tomašovská 9.A – 9. miesto (ÚR)

Kategória D: Sandra Habarová 7.A – 5. miesto (ÚR), Laura Lakatošová 7.A – 6. miesto (ÚR)

Kategória E – Poznaj a chráň:

Marianna Trungelová 6.B –  11. miesto (ÚR)

Lucia Földesiová 5.A – 15. miesto (ÚR)

Laura Kabáthová 8.A – 1. miesto (ÚR) – postup do krajského kola

Krajské kolo:

Laura Kabáthová 8.A – 3. miesto (ÚR)

Víťazom blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.