Home » Bezpečne pred školou

Bezpečne pred školou

Žiak 2. A triedy Tomáško Sovič sa umiestnil na 3. mieste v súťaži „ Bezpečne pred školou“, ktorá bola vyhlásená Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Leviciach. Súťaž bola zameraná

na grafické upozornenie vodičov na obmedzenie rýchlosti jazdy v školskej zóne. Tomáškova detská fantázia zapracovala a na vyučovacej hodine výtvarnej výchovy vytvoril krásnu húseničku „SPOMAĽ.“