Home » Autorské práva

Autorské práva

Copyright ©  Základná škola sv. Vincenta de Paul Levice.

Všetky práva vyhradené.

Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia vydavateľa (Základnej školy sv. Vincenta de Paul Levice) je zakázané.