Naša inkluzívna škola

Grantový program „Naša inkluzívna škola“ je pilotný projekt Nadácie Volkswagen Slovakia zameraný na podporu inkluzívneho vzdelávania a transformácie základných škôl na komplexné inkluzívne školy. V našej Katolíckej spojenej škole sv. Vincenta de Paul sa snažíme zabezpečiť vhodné podmienky pre každého žiaka, ktorý si zvolí našu školu. Preto sme neváhali a do projektu sme sa prihlásili. Spomedzi 43 prihlásených základných škôl do projektu Nadácie Volkswagen „Naša inkluzívna škola“ bola naša škola vybraná ako jedna z 2 úspešných škôl. Vďaka významnej finančnej podpore tak budeme môcť vytvoriť prostredie a podmienky pre všetky deti bez rozdielu.

Ďakujeme za podporné slová Sebastianovi Krapothovi, predsedovi správnej rady Nadácie VW SK, člena predstavenstva Volkswagen Slovakia pre personálnu oblasť, Alexandre Pappovej, projektovej manažérke Nadácie VW SK pri príležitosti tlačovej konferencie spojenej s vyhlasovaním výsledkov pilotného programu. A v neposlednom rade aj Svetlane Sithovej, štátnej tajomníčke ministerstva školstva, vedy, výskumu a športy, ktoré prevzalo záštitu nad projektom.

Keď hudobná výchova nie je len o speve

Žiaci z 2.C si overili, že hudobná výchova nie je len o speve, hre na nástroj alebo počúvaní ale je to aj o niečom inom. Počas hodiny sa zahrali hru “Mambo-džambo”, ktorá u detí rozvíja cit pre rytmus, hudobno-pohybové zručnosti a kladný rozvoj k hudbe. Treba tiež povedať, že deťom to išlo vynikajúco a naozaj im pohyb na určitý rytmus nerobil problém. Veď sa o tom presvedčte sami.

IBOBOR

V dňoch  od 8. novembra  do 12. novembra  2021 sa žiaci našej školy zapojili do online informatickej súťaže Ibobor. Žiaci sa mohli pripájať zo školy, ale  aj z domu. Hlavným cieľom súťaže bola podpora záujmu o IKT u všetkých žiakov. Úlohy boli zamerané na logiku, kombinatoriku, jednoduché programovanie.

Do súťaže sa zapojilo 223 žiakov I. a  II. stupňa základnej školy.

Úspešnými riešiteľmi v kategórii DROBEC  sa stali:

Samuel Turček                                    3.C                  72 bodov

Adam Máčaj                                        3.A                  64 bodov

Tobias Bôžik                                      3.B                  64 bodov

Mia Hlaváčiková                                3.B                  64 bodov

Lukáš Galko                                       3.B                  60 bodov

Žofia Plevová                                      3.A                  56 bodov

Alexia Day                                         3.B                  56 bodov        

Jakub Poláčik                                      3.A                  52 bodov

Michal Palkovič                                  3.B                  52 bodov

Michal Kapec                                     3.C                  52 bodov

Natália Nina Hamranová                    3.A                  48 bodov

Tobiáš Švaral                                      3.A                  48 bodov

Tobias Csontó                                     3.B                  48 bodov

Natália Šípošová                                 3.B                  48 bodov  zo 72 možných bodov.

Úspešnými riešiteľmi v kategórii BOBRÍK  sa stali:

Juraj Hudec                                         5.A                  84 bodov

Isabell Bridišová                                 4.A                  72 bodov        

Martin Máčaj                                       5.A                  68 bodov

Viktória Pástorová                              5.B                  68 bodov

Priyanka Ramphul                              4.B                  68 bodov

Tomáš Krištof                                     5.B                  64 bodov

Liliana Trňanová                                 4.A                  64 bodov

Natália Pojarová                                  4.A                  64 bodov

Dominik Rubeš                                   4.B                  64 bodov

Filip Buda                                           5.A                  64 bodov

Michaela Chládková                           4.B                  64 bodov

Dárius Debnár                                     4.B                  60 bodov   z 96 možných bodov.

Úspešnými riešiteľmi v kategórii BENJAMÍN  sa stali:

Rebeka Horňáková                             6.A                  55,33 bodov

Lilien Vargová                                    7.B                  54,67 bodov

Terézia Majchráková                          6.A                  52 bodov    z 80 možných bodov. 

Úspešnou riešiteľkou v kategórii KADET sa stala:

Vanesa Šárniková                    8.A                  60 bodov         z 80 možných bodov. 

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za chuť súťažiť, blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a teším sa na ďalší ročník.

Ing. Sylvia Verbovská, koordinátorka súťaže pre I. a II. stupeň

Ako sme trávili čas v ŠKD u 4.A

Od začiatku školského roka sme toho stihli naozaj mnoho. Keď nám počasie doprialo, hrali sme sa na školskom dvore. Dokonca sme našli spôsob, ako vytvoriť niečo pekné z obyčajného opadaného lístia, konárikov a kamienkov.

To nás inšpirovalo k vytvoreniu jesenných stromčekov na výkresoch, z ktorých opadávali farebné kúsky puzzle. Naše výtvory sme vyvesili na nástenku pred triedu, kde nám teraz skrášľujú chodbu.

Keď nám počasie neprialo, vynašli sme aj aj v triede. Hrali sme sa spoločenské hry, stolný futbal, dokonca sme prebádali planéty našej slnečnej sústavy cez virtuálnu realitu. Oddýchli sme si pri pozeraní rozprávok v našom malom „triednom kine“.

V októbri sme prekvapili starých rodičov vlastnoručne vyrobenými darčekmi k príležitosti Mesiaca úcty k starším a Dňu starých rodičov.

Zavítali sme aj do školskej kuchynky, kde sme spolu ukuchtili puding. K hotovému jedlu sme potom zasadli a pochutnali si na ňom.

Keďže nám na stromoch už veľa lístia nezostalo, rozhodli sme sa, že si jeseň prinesieme na chvíľu do triedy. Tak sme vyvaľkali a vyrezali listy z modelovacej hmoty, ktoré sme na ďalší deň vymaľovali a teraz nám slúžia ako výzdoba v triede.

Tretiacka čítanková bublanina

Tretiaci sa dočítali v čítanke o tom, ako stará mama piekla bublaninu. V pracovnom zošite dokonca našli recept, ako túto maškrtu treba upiecť.

Povedali si, že by to mohli vyskúšať. Slinky sa im zbiehali pri pomyslení na takú dobrotu!

S pani učiteľkou sa dohodli, naštudovali si recept a spísali zoznam surovín a pomôcok.

Ako správni cukrári si obliekli zástery a majstrovanie v školskej kuchynke sa začalo. Všetci usilovne chystali, merali, vážili aj  šľahali. Do hotového cesta nakoniec pridali čerešne, jahody, čučoriedky a natrúsili aj kúsky čokolády. Netrpezlivo čakali na výsledok ich práce. A veru oplatilo sa. Pani učiteľka vytiahla z rúry krásne upečenú bublaninu. O tom, že nebola len krásne upečená, ale aj veľmi chutná, sa presvedčila aj pani riaditeľka.

Božka Dudášová, tr. uč.