Čitateľská súťaž „Čítalkovia“

V 1.C triede sa mesiac pred prázdninami začala veľká triedna čitateľská súťaž „Čítalkovia“. Po písaní a čítaní jednotlivých písmen, nasleduje obdobie, kedy sa žiaci stále viac a viac zdokonaľujú v čítaní. A na to slúži aj naša súťaž. Žiaci si obsah prečítaných stránok si podrobne zaznamenávajú do čitateľských zápisníkov, ilustrujú príbehy a zapisujú krátky dej. Na konci súťaže pre všetkých čitateľov čaká i odmena, ktorá je stále ukrytá v krabiciach. Deti si ich mohli len chytiť, aby vedeli že tam niečo je. Ale čo, to sa dozviete spolu s nimi až o mesiac na vyhodnotení súťaže. Čítanie nemá byť pre deti záťažou, ale zábavou. Je dôležité, aby si ku knihe vybudoval vzťah každý jeden človek, pretože ako povedal i  J. A. Komenský: „Kto sa chce stať vzdelaným, musí nad zlato vážiť si knihy.“

Matematika, môže deti naozaj baviť

V 2. A triede je matematika hrou. Rozvíja kreativitu, predstavivosť, schopnosť logického myslenia. Deti svojou zručnosťou predviedli na hodine geometrie, že učenie môže byť zábava. Vytvorili rôzne geometrické tvary a iné tvary pomocou drevených, farebných paličiek.

E. Pachingerová

Máj, lásky čas…

V priebehu mesiaca sme opäť mali možnosť potešiť srdcia mnohých seniorov vo „ Fénixe“, Zariadenie sociálnych služieb v Leviciach.  Deti zapojili svoju kreativitu, fantáziu, lásku a vytvorili krásne ručne robené pohľadnice.

Do projektu Máj, lásky čas svojimi pohľadnicami prispeli deti zo 4. A triedy s p. učiteľkou  Chujacovou, zo 4. B triedy s p. učiteľkou M. Hudecovou, z 3. B triedy s p. učiteľkou B. Slušnou a zo 6. B triedy s p. učiteľkou R. Harmadyovou.

 E. Pachingerová

Zážitková regionálna vlastiveda

Druháci na hodinách regionálnej vlastivedy spoznávajú naše mesto Levice a blízky región. Levické rybníky je jedna z tém, ktorú práve preberáme, tak sme sa tam vybrali. Žiaci sa dozvedeli, že je to chránený areál, kde sa nachádza pestrá flóra i fauna. Mali sme šťastie a videli sme kačku s malými káčatkami, skokanov hnedých ako sedia na žaburine, nádherné vážky, počuli krásny spev vtákov… dokonca sme stretli malého poníka a stádo ovečiek. V areáli Levických rybníkov nás sprevádzal veľmi milý a ochotný pán, ktorý nás oboznámil s chovom rýb. Mali sme možnosť priamo pozorovať viaceré druhy rýb, ktoré sa tu chovajú – kapry, sumce, pstruhy, zubáče,…

Zážitkovým učením si deti odniesli veľa nových vedomostí, radosť, úsmev a dobrú náladu.

Triedne učiteľky Eva Švecová a Erika Pachingerová