A takto trávime dni v ŠKD

Aj v našej družine vieme, že apríl je mesiac lesov a preto sme si pripravili zopár aktivít, ktoré s touto témou súviseli. 

Okrem toho sme vyrábali výrobky z hliny, veľa sme kreslili, stavali rôzne stavby z lega a snažili sme sa, čo najviac dní tráviť na školskom dvore, kde sme hrali rôzne hry a vymýšľali všelijaké aktivity.

Apríl v IV. oddelení

Mesiac apríl bol v našom oddelení plný rôznych aktivít. Rozprávali sme sa o aktuálnych témach vo svete, ale aj pracovali s rôznym  výtvarným materiálom. Spoločne sme si vyrobili plagát, pri ktorom sme sa naučili, prečo sú pre nás stromy dôležité.  Čas sme si našli aj pre logické hádanky, ktoré nás trochu potrápili, ale úspešne sme ich zvládli. Pri čítaní komixov a skladaní lega sme si príjemne oddýchli. Pobyt vonku sme využili vždy aktívnym spôsobom.

pani vychovávateľka

Prvé týždne v škole

Po návrate do školy po dištančnom vzdelávaní, bolo veľmi dôležité to, aby sa všetci žiaci cítili dobre a opäť sa tešili medzi spolužiakov. Väčšina sa na návrat tešila, no nesmeli sme zabúdať na to, že žiaci prichádzajú do školy po dlhšej dobe, čo môže prinášať nové a častokrát náročné situácie.

Podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sme pripravili pre žiakov adaptačný program, aby bol pre nich čas strávený prvé týždne v škole oveľa jednoduchší. Uvedomovali sme si, aké je dôležité poskytnúť žiakom a pedagógom vhodné podmienky pre postupný návrat do školských lavíc, minimalizovať stresové situácie a vytvoriť bezpečné prostredie.

Preto sme ako inkluzívny tím, ktorý bol zriadený na základe národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov a detí II., pripravili zaujímavé aktivity, ktoré sme realizovali v každej triede aj v spolupráci s triednymi učiteľmi. Zamerali sme sa na budovanie vzťahov, na rozvoj pozitívnej klímy v triedach, na zvládanie záťažových situácií, na rozvoj komunikácie, empatie a tolerancie.

(Inkluzívny tím)

Prijímacie skúšky

Milí naši deviataci, počas prijímacích skúšok budeme na vás všetci myslieť. Zabudnite na vety typu: „Ja to nedám“  nezabudnite, že tak, ako v našej kaplnke ,tak ani v skúšanom živote nikdy nie ste sami.

„ Nikdy, nikdy, nikdy, nikdy sa nevzdávajte.“ Winston Churchill