Cesta hudobným svetom

Žiaci zo 4.B sa ponorili do sveta hudby. Najprv počúvali slávnu skladbu od skladateľa  Camille Saint s názvom Labuť, ktorá navodila pokojnú atmosféru. Potom hádali názvy piesní, ktoré boli interpretované hrou na flaute. Nemohli vynechať ani spev a s veľkou radosťou si zaspievali pieseň – Stonožka.

Ďalej nasledovalo hudobné prekvapenie – hádanie Orffových nástrojov. Žiaci na základe zvuku nástroja mali určiť jeho správny názov. V závere hodiny sme nezabudli ani na hudobno-dramatické činnosti a žiaci stvárnili „Búrku“ pomocou hry na telo.

Mgr. Andrea Tolnaiová

Súťaž Englishstar

Dnes 17.6.2021 bol súťažným dňom pre celé SR aj pre našu školu v súťaži Englishstar. Súťaže sa zúčastnilo 22 žiakov z tried 2. až 6.ročníka. Výsledky zo súťaže sa dozvieme koncom júla. ĎAKUJEME všetkým súťažiacim za účasť a držíme palce pri hodnotení testov. p. uč. Harmadyová

Vyhodnotenie aplikácie WocaBee u prváčikov

Počas šk. roka 2020/2021 aj naši najmenší žiaci sa učili slovnú zásobu anglického jazyka cez aplikáciu WocaBee. Učenie slovíčok bolo pre nich zábavné, tvorivé a súťaživé. Súťažili v rámci svojej skupiny a nahrávali vysoké počty bodov. Zároveň boli posunutí do zlosovania o rôzne vecné ceny. Žiakom sa aplikácia na učenie sa slovíčok veľmi páčila a získali za svoju prácu aj krásne diplomy.

p. uč. Harmadyová

Opice z našej police

Žiaci 4.B navštívili Tekovskú knižnicu v Leviciach. Po dlhej dobe sme si vychutnali krásny zážitok v podobe interaktívneho divadla na motívy knihy Kristy Bendovej Opice z našej police. Prežili sme príjemný čas plný zábavy. Spoločne sme si zaspievali, niektorí si vyskúšali úlohu hercov a do sýtosti sa zasmiali. Po skončení divadla si žiaci užívali atmosféru knižnice a s plnou náručou knižiek a s radosťou v srdiečku sme sa vrátili naspäť do školy. Ďakujeme Tekovskej knižnici za pozvanie a tešíme sa na ďalšie stretnutie!

M. Hudecová