Fašiangy v ŠKD I.A

Fašiangy, ktoré sú časom dobrej nálady a zábavy sme v našom klube prežili veselo. Vyrábali sme si šašovské klobúky a masky, trochu sme si aj zatancovali, či prežili spoločné chvíle vyrábaním prstových maňušiek a hrami na koberci s kamarátmi.

Pre rodičov sme si pripravili malé srdiečkové prekvapenie ako prejav našej lásky a vďačnosti. Prajeme im, aby sa mali stále radi.

Naša pȏstna príprava

Stať sa dobrým človekom, je cieľom každého z nás. Čo to však znamená? Je to každodenný zápas s lenivosťou, strachom, neporiadkom i s rozličnými lákadlami, ktoré na nás číhajú z každej strany. Tento zápas nám umožňuje rásť vo vzťahu k Bohu i k ľuďom okolo nás. Môžeme rozvíjať svoje dobré vlastnosti, dary a talenty, ktoré sme dostali od nášho Nebeského Otca.

Pôst tela je pokrm pre dušu!“ (sv. Ján Zlatoústy)

Pochválený buď Ježiš Kristus, milí rodičia, žiaci.

Popolcovou stredou sa začalo pôstne obdobie. Aj my sa chceme čo najlepšie pripraviť na veľkú noc

Prvý stupeň prvý a druhý ročník budú vyfarbovať kvietočky pri splnení jednotlivých úloh. Takto postupne zakryjú tŕňovú korunu. Poprosím vás, milí rodičia, aby ste deťom pomohli pri plnení úloh, prípadne ich spolu s nimi plnili.

Tretí, štvrtý a piaty ročník: spolu so žiakmi pôjdeme s Ježišom do Jeruzalema. Všimneme si veľké kamene, to sú nedele (Júdska púšť, hora premenenia, Sychar…). Na druhom liste sú pôstne úlohy, ktoré sú označené farbou. Vždy pri večernej modlitbe majú za úlohu vyfarbiť jeden kameň podľa splnených úloh. Môžu si  spokojne tieto úlohy zmeniť, pridať.
Milí rodičia, pridajte sa aj vy pri plnení úloh, napr. modlitba, čítanie zo sv. písma, online sv. omša…

Modrá- prečítať si príbeh zo sv. písma

Červená- modlitba ranná a večerná

Zelená- zriekol som sa …- napr. telka, mobil, sladkosť…

Hnedá- pomohol som…

Žltá- sv. omša online

Oranžová- plním si svoje šk. povinnosti

Šiesty, siedmy, ôsmy a deviaty ročník:

Ich úlohou je prijať výzvy a tak sa pripraviť na veľkú noc. Začneme od pondelka po prvej pôstnej nedeli. Vždy pri večernej modlitbe sa pomodlíme modlitbu, ktorá je pod týždňom.

Ak súhlasíte, navrhujeme všetky tieto pôstne prípravy obetovať za nás, naše rodiny, školu. Pridajte tam aj svoje úmysly. Držme si palce a dúfam, že sa čoskoro vidíme.
Požehnaný pôstny čas.

Vaši katechéti

Pokračujeme v aktivitách v rámci projektu “Programuj aj ty”.

Žiaci prvého stupňa základnej školy sa na hodinách informatiky postupne oboznamujú s programovateľným minipočítačom BBC micro:bit.

Naši tretiaci a štvrtáci zisťujú čo micro:bit je, aké zabudované senzory obsahuje a čo s ním vedia spraviť. Vypočuli si jednoduché vysvetlenie programovania a následne si skúšajú v online blokovom prostredí MakeCode prvé programy.

Žiakov minipočítač neskutočne zaujal a tešia sa na ďalšie hodiny informatiky s micro:bitom.

Projekt podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.

Láska…

Žijeme v neľahkej dobe. Dnes je možno viac ako inokedy podstatné pripomínať si dôležitosť viery, tolerancie, úcty, vzájomného rešpektu, priateľstva a lásky. Nechajme sa unášať poetickými slovami Radky Benčovej (9. B) a naplňme svoje srdcia láskou.

Srdce sťa zrkadlo našej duše
ukrýva mnohé tajomstvá.
Tajomstvá, ktoré žiadny vedec neprebáda.
Čo v sebe skrýva?
Dar,
ktorý sa nedá vyčísliť v cene,
on svojou hodnotou nikdy neklesne.
Je to láska – dar nad všetky dary sveta,
dar nám daný od Boha.
Nestratiť ju, to je naša úloha.
V srdci sú  mnohé zákutia aj jazvy,
skrýva sa tam pokoj aj dar prenádhernej lásky.
Priateľov už máme mnoho,
iba jeden je ten pravý,
ktorý dáva pravý pokoj
a s láskou nám radí.
Ten najlepší priateľ
v našich srdciach býva,
keď ťažkosti nás zmáhajú,
on nás s láskou prijíma.
Priateľstvo je silné puto,
vzácnejšie než čokoľvek,
lieči rany, suší slzy
a pohladí na duši.
Život bez lásky  
je ako vysychajúci prameň,
ktorý nespáli žiaden plameň.
Až keď sa  vlastníkmi
týchto pokladov staneme,
uvedomíme si,
čo v živote
najviac postrádame.