Okresné (dekanátne) kolo Biblickej olympiády

V dňoch 21. – 22. marca sa na našej škole uskutočnilo okresné (dekanátne) kolo Biblickej olympiády základných a stredných škôl.

Žiaci našej ZŠ sa umiestnili v tomto kole na 2. mieste. Súťažili: Rebeka Horňáková, Terézia Majchráková a Šimon Križo.

Žiaci nášho Gymnázia sa umiestnili v tomto kole na 3. mieste. Súťažili: Miriam Beniaková, Alžbeta Beniaková a Ján Pavol Babocký.

Našim študentom a študentkám ďakujeme za účasť, reprezentáciu, energiu a čas, ktorú venovali príprave na olympiádu.

Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

V piatok 5.4.2024 sa v priestoroch Tekovského múzea v Leviciach konalo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu základnú školu reprezentovali dve vynikajúce recitátorky Lenka Palkovičová z 5. B triedy a Janka Kóšová z 8. B triedy. Janka sa v III. kategórii prednesu prózy umiestnila na 3. mieste a Lenka v II. kategórii prednesu poézie na 1. mieste. Obom dievčatám srdečne gratulujeme a postupujúcej Lenke držíme palce v krajskom kole súťaže.

Okresné kolo geografickej olympiády

Veľmi sa tešíme z úspechov našich dvoch piatakov, ktorí obsadili prvé dve miesta na okresnom kole geografickej olympiády. 

Jakub Poláčik z 5.A triedy sa umiestnil na 1. mieste a Filip Černák z 5.B triedy získal 2. miesto. Organizátorom okresného kola GO bola ZŠ A. Kmeťa v Leviciach. Našim šikovným výhercom gratulujeme a prajeme veľa úspechov aj v ďalších súťažiach.

Učitelia geografie: Mgr. M. Harmady, Mgr. B. Bányi, Mgr. V. Imre.

Ocenenie pre nášho kolegu

Národný inštitút vzdelávania a mládeže oceňoval 10 osobností, ktoré sa dlhodobo angažujú v práci s mladými ľuďmi po celom Slovensku. Medzi ocenenými bol aj náš kolega, zástupca riaditeľky školy Mgr. Branislav Bányi. Svoju prácu so žiakmi realizuje aj vo voľnom čase v DHZ Dyčka, kde vedie už štrnásty rok krúžok mladých hasičov. Jeho práca s mládežou spočíva v celoročnej činnosti, v rámci ktorej sa deti učia práci s hasičskou technikou, zlepšovaniu zručností, športovej zdatnosti, vzájomnej spolupráci, poskytovania prvej pomoci. Ocenenému kolegovi srdečne blahoželáme.