Duchovná obnova pre zamestnancov školy

Jednou z pravidelných aktivít na našej škole sú aj duchovné obnovy žiakov a zamestnancov.
V pondelok sa konala duchovná obnova pre zamestnancov školy. Duchovná obnova začala
svätou omšou v školskej kaplnke. Po jej skončení sa uskutočnil ďalší program obnovy pod
vedením duchovného správcu Centra univerzitnej pastorácie v Martine Mgr. Ivana
Moďorošiho PhD.
Slová vzácneho hosťa všetkých zamestnancov obohatili na ďalšie obdobie. Pánovi farárovi
patrí úprimné poďakovanie za jeho čas aj povzbudivé slová.

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

15. novembra 2023 sa na našej škole konalo okresné kolo OSJL. Na súťaži nás reprezentovala naša žiačka Rebeka Vargová, ktorá bola aj úspešnou riešiteľkou olympiády.

Vyhodnotenie:

  1. miesto: Daniela Fekečová – postup na krajské kolo
  2. miesto: Zoja Tužinská
  3. miesto: Bianka Nedorolíková

Víťazke gratulujeme a držíme jej palce v krajskom kole.