Medzinárodný deň detí v ŠKD

K tomuto krásnemu dňu hádam ani popis netreba, pretože detské úsmevy hovorili za všetko. So žiakmi prvého stupňa sme si užili krásne popoludnie plné športových aktivít, ale sme si potrápili aj naše hlavičky na hlavolamoch. Program nám ozvláštnili dievčatá zo IV.C, ktoré nám predviedli svoje tanečné vystúpenie. Bola to oslava ako sa patrí, pretože na nej nechýbal tanec, spev, zábava a hlavne dobrá nálada. Takže ešte raz milé deti, všetko najlepšie k Vášmu sviatku.

kolektív vychovávateľov ŠKD

Môj erb – aktivita so sociálnou pedagogičkou v I. A

Aktivita nás naučila, ako spoznávať samy seba, svoje záujmy a záľuby a hľadať, čo máme spoločné s ostatnými. Tento spôsob je ďalšou možnosťou, ako hľadať cesty jeden k druhému a takto nám sociálna pedagogička Kristínka po celý školský rok pomáha vytvárať a udržiavať v triede pekné, zdravé, kamarátske prostredie, kde sa cítime prijatí, spokojní a kam sa každý deň tešíme!

                                                                                                                                 KŠ

Návšteva knižnice IV.B triedy

Horúce popoludnie 31. mája sme strávili v knižnici spolu s knihami. Každý žiak si vybral sám jednu knihu, z ktorej čítal 20 minút bez prestávky. Komu sa kniha zapáčila, ten si ju potom zapožičal z knižnice domov na prečítanie.
Vychovávateľka K. Bohunická