Apríl v IV. oddelení

Mesiac apríl bol v našom oddelení plný rôznych aktivít. Rozprávali sme sa o aktuálnych témach vo svete, ale aj pracovali s rôznym  výtvarným materiálom. Spoločne sme si vyrobili plagát, pri ktorom sme sa naučili, prečo sú pre nás stromy dôležité.  Čas sme si našli aj pre logické hádanky, ktoré nás trochu potrápili, ale úspešne sme ich zvládli. Pri čítaní komixov a skladaní lega sme si príjemne oddýchli. Pobyt vonku sme využili vždy aktívnym spôsobom.

pani vychovávateľka