Anglická gramatika inak

Táto fotografia vznikla na hodine anglického jazyka, kde „pán fotograf“ = Lukas Truska, zoradil svoje spolužiačky i svojich spolužiakov zo VI. triedy pomocou anglických príkazov „imperatives“ = rozkazovacieho spôsobu.