Home » Aký bol školský rok 2017/2018 pre triedu 3. A ?

Aký bol školský rok 2017/2018 pre triedu 3. A ?

Tento školský rok bol pre našich tretiakov o zvykaní si. Dostali novú triednu pani učiteľku , pribudlo im viac učiva a mnoho iného – nového , na čo si museli zvyknúť. Bolo úžasné celý rok sledovať, ako sa snažia a všetko zvládajú veľmi dobre. Okrem učenia a pripravovania sa do školy , sa mnohí z triedy zúčastňovali aj rôznych súťaží. Napríklad literárne súťaže , športové súťaže, matematické súťaže alebo súťaže v anglickom jazyku. V tomto je veľmi dôležitá aj podpora rodičov a som veľmi rada, že rodičia deti podporujú aj v tejto oblasti.

Tento rok bol aj prípravný. Naši tretiaci sa počas celého roka pripravovali na svoje 1. sväté prijímanie, ktoré prijali dňa 13. mája , práve na sviatok Fatimskej Panny Márie.

Zažili aj mnoho zábavy. Napríklad, keď nacvičovali spoločné divadielko pre detičky z materskej škôlky, ktoré si prišli pozrieť našu školu. Na výlete v Nitre si pozreli divadelné predstavenie Kráska a zviera a po predstavení sa riadne vyšantili v mestskom parku na Sihoti. Asi najväčší zážitok si odniesli žiaci z ich prvého plaveckého výcviku, kde okrem učenia sa správnym technikám plávania,  sa aj zabavili a zasúťažili si.

Už sa však nevedia dočkať dvojmesačných letných prázdnin, kedy si oddýchnu a hlavne užijú kopec zábavy. Tešíme sa na naše stretnutie v septembri ako si porozprávame všetky tie prázdninové zážitky.

Trieda 3. A