Home » Aký bol I. polrok u nás v 1.B ?

Aký bol I. polrok u nás v 1.B ?

Od začiatku šk.roka nám už pár mesiacov ubehlo, a my už nie sme tak nesmelí, ako keď sme prvýkrát prišli do našej triedy. Poznáme už polovicu písmeniek, píšeme vety a čítame celé strany v šlabikári.  Začali sme pravidelne navštevovať Tekovskú knižnicu, kde nás  tety knihovníčky vždy čakajú s peknou rozprávkou. 

V matematike počítame do 10, ale vieme sa už orientovať aj v číselnom rade do 20. Radi máme aj ostatné predmety, hlavne prvouku, kde sa vždy dozvieme veľa zaujímavého a radi pri tom spolu diskutujeme.

V októbri sme si Týždeň zdravej výživy spestrili  nielen zdravým jedálničkom, ale aj novými vedomosťami, ktoré sme nadobudli pri projektových aktivitách.

Pripomenuli sme si Deň jablka a Medzinárodný deň stromov, počas ktorého sme vysadili pri našej triede morušu.

Pri  dennodenných  povinnostiach  sme stihli nacvičiť pre našich starích rodičov, v rámci mesiaca Úcty k starším, pekné divadielko s množstvom pesničiek a básničiek vo vlastnom prevedení.

V novembri nás čakal aj korčuliarsky kurz, kde sa vďaka milím trénerom , mnohí z nás naučili skvelo korčuľovať.

Adventný čas sme si spríjemnili návštevou PaSA , a pozreli sme si  krásnu rozprávku , ktorú nám zahrali žiaci tejto školy.

Tesne pred odchodom na zimné prázdniny sme sa rozlúčili v triede v príjemnej vianočnej atmosfére za spevu známych kolied.

Odmenou za I. polrok nám bolo naše prvé vysvedčenie a básničky ktoré nám pani učiteľka vytvorila na mieru.

Trieda I.B.