Home » Ako zvládame výnimočnú situáciu

Ako zvládame výnimočnú situáciu

Nikto by nečakal, že sa niekedy budeme musieť učiť doma. Že na pár dní, či mesiacov sa naše brány školy zatvoria a naše pani učiteľky nás budú musieť učiť z domu. Síce nás táto situácia prekvapila, zvládame ju zatiaľ veľmi dobre. Pani učiteľka nám vždy pošle , čo máme zvládnuť a prebrať, ak je to potrebné, vysvetlí nám nové učivo v poznámkach. Úlohy nám vždy skontroluje a pošle nám odpoveď, ako sa nám to podarilo zvládnuť. Dokonca sme dostali aj prvé známky. Vo štvrtok sme mali spracovať projekty na tému Separovanie odpadu, za čo sme boli ohodnotení známkou, ako aj z opakovania Podstatných mien zo slovenského jazyka. Na piatok sme dostali za úlohu venovať sa tomu, čo nás baví. Niektorí pracovali v záhrade, alebo doma piekli, či boli načerpať silu na slniečku v prírode mimo ľudí a samozrejme bezpečne. Máme za sebou prvý týždeň školy z domu, veríme, že zvládneme aj ďalšie.

3. A