Ako strávili žiaci 4.B mesiac Október v ŠKD

V mesiaci Október sme si vyrobili veniec z gaštanov, hrali sme sa s legom a aj inými spoločenskými hrami. Otestovali sme si svoju výdrž a nezabudli sme ani na svojich starých rodičov. Vyrobili sme im darčeky na potešenie a naučili sme sa o nich aj nové básničky. Na školskom dvore sme sa hrali hry a hrabali lístie. Využili sme aj poznatky z hodín prírodovedy a hravou formou sme sledovali vesmír a nočnú oblohu cez interaktívne okuliare.

Žiaci 4.B triedy s pani vychovávateľkou