Ako sme varili,
alebo: „Prvácka chladničková polievka“.

Koniec školského roka sa neúprosne blíži k záveru.
Žiaci prvých tried zvládli za 10 mesiacov celú abecedu, všetky písmenká i počítanie do 20.
Svoju šikovnosť, nadobudnuté vedomosti a zručnosť si overili v kuchyni. Inšpiráciou nám bol čítankový text o dvoch nezbedníkoch, ktorí varili polievku zo všetkého, čo našli v chladničke.
A tak sa malí prváci pustili do práce…..