Home » Ako sme sa stali misionármi

Ako sme sa stali misionármi

„Pán Ježiš potrebuje naše ruky a srdce, aby svet rozkvitol dobrom a láskou.“

Misijný mesiac október bol plný života modlitby a spoznávania kontinentov: Európy, Ázie, Afriky, Ameriky a Oceánie. Každý deň sme cestovali do iného svetadiela, za ktorý sme sa spolu s Pannou Máriou modlili jeden desiatok svätého ruženca. 19. októbra sme sa v našej škole spojili v modlitbe svätého ruženca s deťmi z celého sveta. Veď už svätý páter Pio povedal, že ak sa jeden milión detí bude spolu modliť ruženec, môžu zachrániť svet! Objavovanie sveta bolo pre nás veľkým dobrodružstvom. Ako správny cestovatelia, mali sme aj cestovné pasy. Do našich modlitieb za Európu sme zahŕňali aj našich starých rodičov, ktorí v októbri slávia svoj sviatok a pre ktorých sme si pripravili aj malé prekvapenie. 

Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, za krásny pestrofarebný mesiac plný spoločných chvíľ.

Deti a p. vychovávateľky zo ŠKD