Ako sa učíme biológiu a chémiu počas dištančného vzdelávania

Obdobie online výučby je zvlášť náročné pri výučbe prírodovedných predmetov, ktoré súvisia aj s praktickými hodinami v podobe aktivít a pokusov. Keďže sa učíme z domu, využívame iné možnosti ako tvorbu projektov, zostavenie tajničiek a osemsmeroviek, zhotovovanie odtlačkov prstov, veľa na hodinách opakujeme a utvrdzujeme učivo, aby deti boli čo najmenej zaťažené v popoludňajších hodinách a mali čas aj na oddych a osobné záujmy.

Malá ukážka z prác žiakov: