Home » Aj Štúr by bol spokojný

Aj Štúr by bol spokojný

Dňa 3. 6. 2019 si 18 tretiakov a 9 štvrtákov zmeralo svoje sily v školskom kole Diktátovej olympiády. Žiaci písali diktovaný text a doplňovací diktát. Texty boli naozaj náročné, no najstarší žiaci 1.stupňa zvládli túto skúšku na výbornú. Z veľkej konkurencie sa umiestnili takto:

3. ročník1. miesto – Dominika Šmondrková (1+ 0 chýb/diktát + doplňovačka), III. A                              

                    2. miesto – Danielka Jakubíková (2 + 0), III. A,

                                         Janka Kóšová (1 + 1), III. B,

                                         Marek Földesi (2 + 0), III. B,

                    3. miesto – Dominika Hudecová (3 + 0), III. A,

                                         Zojka Šebová (3 + 0), III. B,

4. ročník1. miesto – Rebeka Vargová (0 + 2), III. B,

                    2. miesto – Simonka Pojarová (1 + 3), III. B,

                    3. miesto – Vikinka Šmondrková ( 0 + 5), III. B,

                                          Laurika Šuhalová (1 + 4), III. B.

Víťazkám blahoželáme a prajeme čo najmenej pravopisných chýb v diktátoch! Všetkým ostatným zúčastneným ďakujeme za účasť.

Mgr. Daniela Gaľová