Aj naši žiaci sledujú návšetvu pápeža Františka na Slovensku

Hoci sa školský rok iba rozbieha sa naši žiaci, nielen na hodinách katolíckeho náboženstva, oboznamujú s osobou pápeža Františka a s jeho návštevou Slovenska. Skladali sme puzzle, riešili pracovné listy, naučili sme sa novú pieseň o Božej rodine – Cirkvi…. Viacerí žiaci, študenti  a pedagógovia, sa vydali na stretnutie mladých so svätým otcom do Košíc, či na národnú púť k Sedembolestnej Panne Márii- Patrónke Slovenska do Šaštína.  Aj takýmto spôsobom chceme rozvíjať naše školské, farské a cirkevné spoločenstvo. Verím, že nás myšlienky a slová svätého otca zjednotia a posilnia vo viere na dlhú dobu.