Domov » Aj na matematike sa dá cvičiť

Aj na matematike sa dá cvičiť

Dňa 9.10. sa v V.A začalo vyučovanie hodinou matematiky. Keď si pani učiteľka všimla, ako mnohí zo žiakov zívajú a pretierajú si oči, rozhodla sa spojiť matematiku s telesnou výchovou a rozhýbať nielen myseľ, ale celé telo. Najskôr skupine žiakov rozdala kartičky s číslami a stali sa ciframi. Potom napísala na tabuľu sedemciferné číslo a žiaci s kartičkami reprezentujúcimi jeho cifry sa museli v správnom poradí zoradiť pred tabuľou. Vtedy žiaci bez kartičiek začali zadávať svojim spolužiakom pred tabuľou rôzne úlohy, týkajúce sa nového učiva.  Keďže sa zoznamujeme s veľkými číslami do milión, nasledovali úlohy na zopakovanie rádu jednotlivých číslic prostredníctvom rôznych cvikov, napr. číslica rádu 2 spraví baletku, číslica rádu tisíc zdvihne obe ruky a jednu nohu, číslica rádu 5 si kľakne a podobne. Keď každý žiak pred tabuľou splnil svoju úlohu, skupiny sa vymenili. Hoci táto aktivita trvala len niekoľko minút, všetci sa rozhýbali, zasmiali a “naladili na matematickú vlnu”..

M.Š.