Aj ja budem hasičom!

Túto vetu sme počuli od detí s riadnym dôrazom počas dnešnej návštevy p. zástupcu  v triedach 1. stupňa ZŠ. P. učiteľ Bányi, ktorý je aj dobrovoľným hasičom DHZ Vráble, prišiel medzi deti v plnej paráde – v krásnej služobnej rovnošate a so skutočnou hasičskou technikou. Deti sa dozvedeli, že dobrovoľní hasiči pomáhajú vo svojom voľnom čase pri hasení požiarov, dopravných nehodách, pri povodniach, teda pri ochrane života a majetku ľudí. V súčasnosti, keď bojujeme s vírusom COVID 19, pomáhajú pri dezinfekcii odberových miest či iných verejných priestranstiev.

Pán učiteľ, veľmi si Vašu prácu vážime, ďakujeme a prajeme čo najmenej zásahov!

Žiaci 1. stupňa s triednymi učiteľkami