… a Slovo bolo u Boha…

Dňa 7. 4. 2022 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže ….a Slovo bolo u Boha… . Naši najúspešnejší súťažiaci postupujú rovno do krajského kola. Umiestnenie našich recitujúcich:

I. kategória

Poézia

1. miesto –  Karolína Drevená, II. B

Próza

  1. miesto – Tajana Struhárová, II. C
  2. miesto – Diana Bôžiková, II. B

II. kategória

Poézia

  1. miesto – Tímea Moravíková, IV. A

Próza

  1. miesto –  Michaela Chládková, IV. B

III. kategória

Próza

  1. miesto – Vivien Berkešová, VI. B
  2. miesto – Zuzana Bednáriková, V. B
  3. miesto – Terézia Majchráková, VI. A

Všetkým súťažiacim ďakujeme za nádherný zážitok a postupujúcim prajeme veľa šťastia a úspechov na krajskom kole!