Home » …a Slovo bolo u boha…

…a Slovo bolo u boha…

Tak ako každý rok sa naši žiaci zapojili dňa 24.10.2018 do súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy. V tomto roku sa zapojilo rekordné množstvo detí z 1. – 9. ročníka ZŠ a 1 študentka gymnázia, spolu 56 recitátorov. Každý recitátor si priniesol zaujímavý text, ktorý oslovil nielen dospelých , ale aj samotné deti. Je to síce súťaž a deti sa umiestnili na rôznych miestach, ale nikto nie je porazený, pretože každý vyhral sám nad sebou a nad spolužiakmi v triede. Pozrite si prehľadnú tabuľku detí, ktoré sa umiestnili na prvých 3 miestach:
I.kategória (1., 2. roč.)
Poézia:
1.m. – Viktória Pástorová (2.B)
2.m. – Lenka Kötelesová (2.A)
3.m. – Diana Birnerová (2.B)
Próza:
1.m. – Tomáš Krištof ( 2.B)
2.m. – Alexander Kubiš 2.B)
3.m. – Juraj Hudec (2.A)
Ďalší recitátori: Lukáš Radosa, Chládková Michaela, Hrubý Jakub(1.b), Simon Lovaš, Filip Buda, Štefan Šuhala,(2.a) Matúš Šikeť(2.b)
II.kategória (3., 4. roč.)
Poézia:
1.m. – Martina Mária Kusá ( 3.B)
2.m. – Rebeka Vargová (4.B)
3.m. – Lilien Jakubisová (4.A)
Próza:
1.m. – Matúš Marko ( 3.A) – s postupom do krajského kola
2.m. – Simona Krónerová ( 4.B)
3.m. – Šimon Ševčík (3.B)
Ďalší recitátori: Dominika Hudecová(3.a), Bianka Dzurdzíková, Sebastian Vražel, Zoja Šebová, Sofia Sklenková (3.b), Sára Šuhalová, Paulína Berkešová, Kristína Kopernická (4.a), Emma Kádárová, Laura Šuhalová ( 4.b).
III. kategória ( 5., 6. roč.)
Poézia:
1.m. – neudelené
2.m. – Alan Struhár (6.A)
3.m. – Ján Borbély (5.A)
Próza:
1.m. – Eva Behulová ( 5.A) – s postupom do krajského kola
2.m. – Júlia Mizeráková (5.A)
Lucia Berkešová (6.A)
3.m. – Lucia Földesiová (6.A)
Kamila Dinis (5.A)
Ďalší recitátori: Roman Köteles, Dominika Kopernická, (5.a), Peter Štrbo, Tomáš Hnilický, Patrik Seneši, Ema Senešiová(5.b), Adela Bajtová, Michaela Ježíková, Martina Frtúsová(6.a), Viktória Bôžiková, Sára Kolibačová (6.b).
IV. kategória (7.,8.,9.roč.)
Poézia:
1.m. – neudelené
2.m. – neudelené
3.m. – Ľudmila Jenovčíková ( 8.roč.)
Próza:
1.m. – Lea Gudaneková ( 8.roč.) – s postupom do krajského kola
2.m. – Tereza Mária Tináková (9.roč.)
3.m. – Radka Benčová ( 7.B)
Tereza Mihálková (9.roč.)
Ďalší recitátori: Lázar Banda, Laura Kabáthová, Natália Želonková (9.roč.)
V. kategória:
Poézia:
1.m. – Terézia Salinková (3. GsV ) – s postupom do krajského kola
2.m. – neudelené
3.m. – neudelené

Všetkým recitátorom ďakujeme za ich výkony, postupujúcim držíme palce a budeme na nich myslieť 22. 11. 2018 (štvrtok) na krajskom kole v Topoľčanoch, v ZŠ sv. Don Bosca.