Domov » A opäť chceme veľa čítať …

A opäť chceme veľa čítať …

Aj tento školský rok by chceli žiaci III. A triedy prečítať veľa zaujímavých kníh, dozvedieť sa o literatúre známych slovenských spisovateľov, rozvíjať svoju slovnú zásobu a zlepšovať čitateľskú gramotnosť. V tom im, okrem vyučovacích hodín a domáceho čítania, budú pomáhať aj návštevy mestskej knižnice.

Prvá návšteva sa uskutočnila už 23. októbra. Aj keď slniečko svietilo menej, dlhšiu jesennú vychádzku po ceste do knižnice si tretiaci užívali. V cieli si vypočuli niekoľko slov o orientácii pri požičiavaní kníh v knižnici a s chuťou sa pustili do vyberania. Niektorí siahli po básničkách, iní po príbehoch. Záujem bol veľký a spokojnosť s výberom ešte väčšia.

Všetci sa spoločne tešíme na ďalšiu návštevu – 11. decembra!

Žiaci III. A triedy s tr. učiteľkou