Home » A bold rabbit in Africa

A bold rabbit in Africa

Činoherná anglicko-slovenská rozprávka s pesničkami

Dňa 8. 3. 2019 sa žiaci 3. A a 3. B triedy zúčastnili anglicko-slovenského divadelného predstavenia A bold rabbit  in Africa – Smelý zajko v Afrike. Putovanie malého zajka svetom sprevádza túžba spoznať nové veci, túžba presláviť sa a niečo naozaj veľké aj dokázať. V rámci tohto veselého a vtipne podaného divadelného predstavenia si mohli žiaci hravou formou zdokonaliť vedomosti z anglického jazyka, vedieť porozumieť hovorenému a spievanému textu a zároveň mať jedinečný umelecký zážitok z činohernej rozprávky v cudzom jazyku.

Mgr. Renáta Harmadyová