Home » 4. oddelenie ŠKD: Hurá, tešíme sa na karneval!

4. oddelenie ŠKD: Hurá, tešíme sa na karneval!

Dnes je zvláštny deň. Pri stolnom futbale sa stretli kráĺovná Kleopatra, 2 Šípkové Ruženky,  Slnečnica, Rimanka, španielska tanečnica, Anička dušička, Michael Jackson, Iron man, policajt, veverička, pirátka z Karibiku a kúzelník. Veĺmi sa dobre zabavili, i keď s napätím očakávajú chvíĺu, keď sa začne KARNEVAL!!! Tak dobrú zábavu!