3.A a jej šikovní žiaci

Takto sme spolu trávili školský rok 2020. Spoločne Vám prajeme šťastné, veselé Vianoce a šťastný nový rok. Pokojné sviatky, veľa zdravia a Božieho požehnania. Tešíme sa spoločne na rok 2021.