Archív pre kategóriu 27 novembra, 2020

Adventný kalendár 3.A

V zdravom tele zdravý duch

V tomto prichádzajúcom zimnom období je dôležité, aby si žiaci udržiavali svoju zdravú životosprávu. K tomu im pomáha aj program Kidshaker, do ktorého sa zapojila pani asistentka Mgr. Andrea Tolnaiová a pre žiakov získala online prístup k videám, pomocou ktorých si žiaci upevnia a rozvinú svoju fyzickú kondíciu. Do tohto programu sa zapojili predškoláci – trieda Lienky a v rámci prvého stupňa triedy 1.A, 2.C a 4.B.
Čítať viac…