Najusilovnejšia trieda z okresu v učení slovíčok

Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul je víťazom okresného kola jazykového šampionátu s WocaBee!
Žiaci z triedy 4. A získali prvenstvo v precvičovaní slovíčok v okrese Levice a postúpili do krajského kola.

V pondelok 9. novembra sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenskej súťaže v učení cudzích jazykov s názvom Jesenný WocaBee šampionát.

V druhom ročníku súťaže v precvičovaní slovíčok medzi sebou  súperili žiaci od základných škôl až po gymnáziá, a to nielen na Slovensku, ale aj v susednej Českej republike.
Šampionát prebieha v aplikácii na učenie cudzích slovíčok WocaBee, ktorá funguje online, takže žiakom nebráni v súťažení ani dištančná forma výučby.
Na Slovensku aj v Českej republike je do súťaže zapojených približne 45 000 žiakov.

V našom okrese sa najusilovnejšími žiakmi v prvom kole súťaže stali žiaci triedy 4. A (p.uč. Harmadyová).
Počas prvého týždňa šampionátu získali v aplikácii skvelý výsledok – ich priemerný denný počet bodov (tzv. WocaPoints) na žiaka bol v okresnom kole až 1283!
Stali sa tak okresnými WocaBee šampiónmi a postúpili do krajského kola, ktoré prebieha tento týždeň od 17. do 20. novembra 2020.
Držme našim žiakom palce, aby boli úspešní aj naďalej a prebojovali sa svojou usilovnosťou až do Česko-slovenského finále Jesenného WocaBee šampionátu v decembri.


Info o súťažiwww.wocabee.app/sutaz
Info o aplikácii WocaBee www.wocabee.app 

Aktivity v čase korona krízy …nezastavujeme

Napriek pretrvávajúcej pandémii a dištančnému vzdelávaniu starších žiakov aktivity na našej škole neustali. Žiaci prvého stupňa ZŠ a deti MŠ si naďalej vzorne plnia školskú dochádzku a získavajú vďaka svojim pani učiteľkám nové vedomosti a zručnosti.

Učitelia, ktorí učia na druhom stupni ZŠ a na gymnáziu vďaka svojmu úsiliu naďalej vzdelávajú svojich žiakov online formou. Niektorí zo školy, niektorí z domu pripravujú pre svojich žiakov rôzne materiály, podklady, aby aj napriek tejto situácií ich žiaci mohli napredovať. Popri tom navštevujú rôzne webináre aby sa aj sami zdokonalili a tak ešte kvalitnejšie mohli pripravovať svojich žiakov.

Vedenie školy okrem zabezpečenia všetkých opatrení sa snaží v tomto čase zlepšiť priestory našej školy. Na treťom poschodí budovy boli vymenené okná za nové v odborných učebniach čím sa skvalitní priestor na výuku aj po návrate starších žiakov do školy.

Určite ste si všetci všimli, že  pri škole prebiehajú stavebné práce. V spolupráci s mestom sa rekonštruuje multifunkčné ihrisko v areáli školy. Popri ňom sa buduje tartanový atletický okruh a nové doskočisko. Všetky tieto aktivity po ich ukončení pomôžu skvalitniť výuku telesnej výchovy, rozšíriť ponuku krúžkovej činnosti a tak zlepšiť aj zdravotný stav našich žiakov.

V školskej jedálni vďaka projektu „Zdravá škola“ dostávajú k obedu všetci žiaci aj zamestnanci mliečny výrobok –  mlieko, acidko a pod. Aj touto aktivitou prispievame k lepšiemu zdravotnému štýlu našich žiakov.

Mnohé ďalšie aktivity sa pripravujú a postupne sa budú realizovať. Všetky tieto kroky vedú k skvalitneniu výchovnovzdelávacieho procesu a zlepšeniu prostredia školy a okolo nej.