Archív pre kategóriu 3 novembra, 2020

Inkluzívny tím v základnej škole

Od septembra školského roka 2020/2021  v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II pôsobí v škole inkluzívny tím pozostávajúci zo školskej špeciálnej pedagogičky (Ivana Drangová), sociálnej pedagogičky (Kristína Števková), asistentiek učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (Lucia Obertová, Adriána Miedzgová, Lenka Reguľová a Andrea Tolnaiová). Inkluzívny tím sa venuje nie len žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale v duchu inklúzie  všetkým žiakom.
Čítať viac…