Opatrenia pre žiakov ZŠ od 4.11.2020

Vážení rodičia, na základe usmernenia MŠ, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania Vás chceme informovať o tých, ktoré budú na našej škole platné od 4.11. 2020 (streda).

Na prvom stupni ZŠ (1. až 4. ročník) bude prebiehať vyučovanie v bežnom režime podľa platného rozvrhu hodín.

Prevádzka ŠKD bude prebiehať tak ako doteraz, čiže od 7,00 hod. do 17,00 hod..

Pred vstupom do budovy školy, musí každý žiak odovzdať rodičom vyplnené a podpísané tlačivo o bezinfekčnosti. Tlačivo je k dispozícii ako príloha na EduPage, webovej stránke školy alebo  na vrátnici . Bez tohto tlačiva nemôže  žiak vstúpiť do budovy školy a zúčastniť sa vyučovania.

Pre lepšiu prehľadnosť všetkých pokynov MŠVVaŠ si prosím všimnite nasledovné infografiky a všetky prílohy, ktoré sa týkajú Vás prípadne Vášho dieťaťa.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu

vedenie školy