Archív pre kategóriu október, 2020

Názorne, hravo a s radosťou

Druháci sú už skúsení školáci.Počas septembra si zopakovali a utvrdili všetky dôležité veci prvého ročníka.Od októbra pracujú naplno. Z čítania majú veľkú radosť, tešia sa na hodiny prvouky i regionálnej vlastivedy. Abecedu aj matematické príklady do 20 zvládajú hravo. Radi maľujú, cvičia, spievajú.Nové informácie nasávajú všetkými zmyslami. Sú aktívni a radi prekvapia učiteľov i spolužiakov zaujímavou knihou, obrázkom, alebo ako naposledy – živým slimákom záhradným, ktorý
Čítať viac…

Ako sme sa stali misionármi

„Pán Ježiš potrebuje naše ruky a srdce, aby svet rozkvitol dobrom a láskou.“ Misijný mesiac október bol plný života modlitby a spoznávania kontinentov: Európy, Ázie, Afriky, Ameriky a Oceánie. Každý deň sme cestovali do iného svetadiela, za ktorý sme sa spolu s Pannou Máriou modlili jeden desiatok svätého ruženca. 19. októbra sme sa v našej škole spojili v modlitbe svätého ruženca s deťmi z celého sveta. Veď už
Čítať viac…

Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta …

Do čarovného sveta kníh sa deti 1. stupňa so svojimi pani učiteľkami ponorili v pondelok, 26. októbra. V tento deň sa totiž všetci spoločne stali súčasťou Medzinárodného dňa školských knižníc, ktorý sa deťom pripomína každoročne už od roku 1999 štvrtý októbrový pondelok. Pod tohtoročnou témou „Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou“  spoznali deti knihy rôzneho zamerania z našej školskej knižnice. Súčasná pandemická
Čítať viac…

Deň sv. Vincenta de Paul

Tento rok sme si pripomenuli deň sv. Vincenta  27. 9. 2020. Vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu sme tento deň slávili v obmedzenom režime. Ráno sa nám prostredníctvom rozhlasu prihovoril pán kaplán Lukáš Líška, ktorý nám priblížil odkaz sv. Vincenta. Sv. Vincent bol veľmi láskavý, ošetroval chorých, ranených väzňov, vyučoval nevedomých a slúžil všetkým, ktorí sa nachádzali či už v materiálnej, alebo duchovnej biede. Jeho
Čítať viac…

Pozvánka Nebo v škole

Vesmír nás baví!

Na hodine prírodovedy sa učíme základné poznatky o vesmíre. Žiakov 4.B táto téma veľmi baví a preto sme sa rozhodli zisťovať nové informácie nielen na hodine informatiky prostredníctvom internetu, ale aj z encyklopédií, ktoré si priniesli z domu. Žiaci pracovali v jednotlivých skupinách a každý si vybral tému, ktorá ho najviac zaujala. Spoločne ju v skupinke spracovali a následne odprezentovali ostatným spolužiakom. Krásu tajomného vesmíru sa žiaci snažili
Čítať viac…

JESEŇ, PANI BOHATÁ……..

Jeseň je krásne ročné obdobie plné farieb a bohatej úrody ovocia a zeleniny. Kúsok z tejto krásy nám pani Jeseň predstavila v 2.B triede. Všetci žiaci prispeli  zaujímavými kúskami a výstavku obohatila aj pani vychovávateľka Katka Bohunická. Popri takej farebnej paráde si druháci zopakovali učivo zo slovenského jazyka. Všetky názvy ovocia a zeleniny si pekne poporiadku usporiadali podľa abecedy: baklažán, cibuľa,  cuketa, fazuľa, gaštany, hruška, jablko,
Čítať viac…